Ring oss
Rotbehandling av en tand.
Du når oss på 0226-512 06

Telefontider


Måndag till  torsdag: 7.30 - 15.30
Fredag 08.00 - 12.00

Adress

Susanne Frosteman
Kungsgatan 7
774 30 Avesta
teamfrosteman@ptj.se

Om du inte är nöjd -

Tveka inte att ta upp eventuella problem eller om det är något du inte är nöjd med när det gäller din tandvårdsbehandling. Ta i första hand upp det direkt med din tandläkare.

Om det inte känns bra kan du vända dig till Praktikertjänsts reklamationsnämnd (PRN) på telefon 010-128 36 00. Reklamationsnämndens uppgift är att lösa tvister mellan Praktikertjänsts tandläkare och patient.

Du har också möjlighet att nå vårdgivaren, Praktikertjänst AB, och förmedla dina synpunkter till synpunkter@ptj.se

Klicka på länken nedan för att komma til Praktierktjänsts Reklamationsnämnd.