På bilden nedan har det gjorts en tunn skalfasad på den vänstra framtanden (11) och på den högra (21) har en krona gjorts. På den vänstra framtanden har det inte slipats något alls innan fasaden sattes fast.
Den här patienten har fått fem kronor på framtänderna 13-22.
Tänderna innan kronorna gjordes.
Efter att kronorna cementerats.
Den här patienten har fått fyra fasader på tänderna i underkäken 33-41.
Innan skalfasader gjordes på fyra tänder i underkäken.
Efter att skalfasaderna har cementerats.
Den här patienten har fått fyra kronor i överkäken 12-22.
Innan kronorna gjordes.
När kronorna är på plats i munnen.
Kronor på sex framtänder som var mycket tunna och slitna. Plast är lagd på tuggytan på framtänderna i underkäken,
Tunna framtänder, Taggiga täner i underkäken.